Offentliggjøring av materiale til Q2-resultat 15. 08.03

Presentasjon av resultat for 2. kvartal - direkte overføring og telefonkonferanse
Orkla rapporterer 2. kvartal på fredag 15. august 2003. Resultatet offentliggjøres kl 0800 og vil presenteres til investorer og analytikere på følgende måter:
 
1) Materiale
PowerPoint-presentasjon, regneark og kvartalsrapport blir sendt til Oslo Børs og dessuten
gjort tilgjengelig på Orklas internettsider www.orkla.no og www.orkla.com kl 0800.
 
2) Direkte overføring (på norsk)
Både presentasjonen som finner sted kl 0900 og den påfølgende spørsmål-og-svar-sesjonen vil bli gitt på norsk og overført direkte til Orklas internettsider www.orkla.no.
 
3) Foredrag (på engelsk)
Foredraget som holdes på presentasjonen oversettes til engelsk og blir tilgjengelig på www.orkla.com kort tid etter at presentasjonen er ferdig.
 
4) Telefonkonferanse (på engelsk)
Telefonkonferansen starter kl 1500. En gjennomgang av Q2 resultatene vil bli gitt før det åpnes for spørsmål.
 
For å delta, vennligst ring 800 80 119 (+47 23 00 04 00 dersom du ringer fra utlandet) og be operatøren om Orkla-presentasjonen. Vennligst oppgi navn og selskap. Tast * og deretter 1 for å stille spørsmål. Tast * og deretter 0 for å kontakte operatøren.
 
Et opptak av telefonkonferansen vil være tilgjengelig i to uker:
For å spille av opptaket, ring (+47) 22 76 91 21.
Tast "account number" 1141 etterfulgt av #
Tast 1
Tast "conference number" 141 etterfulgt av #
Tast 1 for å starte avspillingen.
 
Telefonkonferansen vil også bli overført direkte på www.orkla.com