Offentliggjøring av materiale til Q4-resultat og NFF Investorpresentasjon den 20. februar 2003

1. Presentasjon av resultat for 4. kvartal - direkte overføring og telefonkonferanse
Orkla rapporterer 4. kvartal på torsdag 20. februar 2003. Resultatet offentliggjøres kl 0800 og vil presenteres til investorer og analytikere på følgende måter:
 
1a) Materiale
PowerPoint-presentasjon inkludert foredragsnotater ("speaker's notes"), regneark og kvartalsrapport blir sendt til Oslo Børs og dessuten gjort tilgjengelig på Orklas internettsider www.orkla.no og www.orkla.com kl 0800.
 
1b) Direkte overføring (på norsk)
Både presentasjonen som finner sted i Oslo Konserthus kl 1200 og den påfølgende spørsmål-og-svar-sesjonen vil bli gitt på norsk og overført direkte til Orklas internettsider www.orkla.no.
 
1c) Telefonkonferanse (på engelsk)
Telefonkonferansen starter kl 1500. En kort oppsummering (ca. 10minutter) av kvartalspresentasjonen vil bli gitt før det åpnes for spørsmål.
 
For å delta, vennligst ring 800 80 119 (+47 23 000 400 dersom du ringer fra utlandet) og be operatøren om Orkla-presentasjonen. Vennligst oppgi navn og selskap. Tast * og deretter 1 for å stille spørsmål. Tast * og deretter 0 for å kontakte operatøren.
 
Et opptak av telefonkonferansen vil være tilgjengelig i to uker:
For å spille av opptaket, ring (+47) 22 76 91 21.
Tast "account number" 1141 etterfulgt av #
Tast 1
Tast "conference number" 141 etterfulgt av #
Tast 1 for å starte avspillingen.
 
 
2) Presentasjon for Norske Finansanalytikeres Forening (NFF)
Like etter presentasjonen av resultat for 4. kvartal vil Orkla i NFFs regi gi en lengre presentasjon av selskapet, med vekt på følgende punkter:
 
Resultatutvikling og strategisk retning
Verdiskapning gjennom
- god drift
- strukturelle løsninger
- sterke organisasjoner
 
Presentasjonen vil starte ca. kl 1245, og vil foregå på norsk. Den vil bli overført direkte til Orklas internettsider www.orkla.no. Materiale (på engelsk) som benyttes på presentasjonen vil bli sendt til Oslo Børs og gjort tilgjengelig på Orklas internettsider ca. kl 12.