Offentliggjøring av resultat 4. kvartal 2003

13.02.2004: Orkla offentliggjør resultater for 4. kvartal torsdag den 19. februar 2004 kl 07.00.

PowerPoint-presentasjon, regneark og kvartalsrapport blir sendt til Oslo Børs og dessuten gjort tilgjengelig på Orklas internettsider www.orkla.no kl 07.00.
 
Presentasjon av resultatene holdes kl 09.00 i Oslo Konserthus, Lille Sal, hovedinngang fra Johan Svendsens plass/Ruseløkkveien. Påmelding sendes til info@orkla.no innen 16. februar 2004. Både presentasjonen og påfølgende spørsmål-/svarsesjon holdes på norsk og kan også sees via WebCast på www.orkla.no.