Offentliggjøring av resultater 1. kvartal 2007

Orkla offentliggjør resultater for 1. kvartal 2007 torsdag 3. mai 2007 kl. 07.00.

Presentasjon av resultatene holdes kl 08.00 i Vika Atrium, Munkedamsvn. 45.
Presentasjonen samt påfølgende spørsmål-/svarsesjon simultanoversettes til engelsk. Både presentasjonen og spørsmål-/svarsesjonen kan sees via WebCast på www.orkla.no. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål via e-post.
 
Påmelding til presentasjonen i Vika Atrium sendes til info@orkla.no.
 
 
 
Kontakter Investor Relations:
Rune Helland, Tel: +47 22 54 44 11
Siv M. Skorpen Brekke, Tel: +47 22 54 44 55