Offentliggjøring av resultater, 1. kvartal 2008

Orkla offentliggjør resultater for 1. kvartal 2008, tirsdag 6. mai 2008 kl. 07.00.
 
Presentasjon av resultatene holdes kl 08.00 i Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsvn. 45. Presentasjonen samt påfølgende spørsmål/svar sesjon simultanoversettes til engelsk. Både presentasjonen og spørsmål/svar sesjonen kan sees via WebCast på www.orkla.no. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål via web.
Påmelding til presentasjonen i Vika Atrium sendes til info@orkla.no.

Orkla ASA,
Oslo, 22. april 2008
 
Referanse:
Rune Helland, SVP Orkla Investor Relations
Tel: +47 22 54 44 11
 
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations
Tel: +47 22 54 44 26