Offentliggjøring av resultater, 1. kvartal 2009

Orkla offentliggjør resultater for 1. kvartal 2009, onsdag 6. mai 2009 kl. 07.00.
 
Presentasjon av resultatene holdes kl 08.00 i Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsvn. 45. Presentasjonen samt påfølgende spørsmål/svar sesjon simultanoversettes til engelsk. Både presentasjonen og spørsmål/svar sesjonen kan sees via WebCast på www.orkla.no. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål via web.
 
Orkla ASA,
Oslo, 21. april 2009
 
Referanse Orkla Investor Relations:
Rune Helland
Tel: +47 22 54 44 11
 
Siv Merethe S. Brekke
Tel: +47 22 54 44 55