Offentliggjøring av resultater 4. kvartal 2006

Orkla offentliggjør resultater for 4. kvartal 2006 onsdag 14. februar 2007 kl. 07.00.

Presentasjon av resultatene holdes kl 08.00 i Vika Atrium, Munkedamsvn. 45. Presentasjonen samt påfølgende spørsmål-/svarsesjon simultanoversettes til engelsk. Både presentasjonen og spørsmål-/svarsesjonen kan sees via WebCast på www.orkla.no. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål via e-post.
 
Påmelding til presentasjonen i Vika Atrium sendes til info@orkla.no.
 
 
 
Kontakter Orkla, Investor Relations:
Rune Helland - Tel: +47 22 54 44 11
Siv M. Skorpen Brekke - Tel: +47 22 54 44 55