Offentliggjøring av resultater 4. kvartal 2007

Orkla offentliggjør resultater for 4. kvartal 2007 torsdag 14. februar 2008 kl. 07.00.
 
Presentasjon av resultatene holdes kl 08.00 i Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsvn. 45. Presentasjonen samt påfølgende spørsmål/svar sesjon simultanoversettes til engelsk. Både presentasjonen og spørsmål/svar sesjonen kan sees via WebCast på www.orkla.no. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål via web.
 
Påmelding til presentasjonen i Vika Atrium sendes til info@orkla.no.
 
 
Orkla ASA,
Oslo, 29. januar 2008
 
Orkla Investor Relations:
Rune Helland, Tel: +47 22 54 44 11
Siv Merethe S. Brekke, Tel: +47 22 54 44 55