Offentliggjøring av tilbudsdokument Sapa

28.02.2005: Det vises til melding av 10. februar 2005 vedrørende Orklas tilbud om kjøp av samtlige aksjer i Sapa AB som ikke er eid av Elkem-konsernet.

Tilbudsdokumentet for tilbudet er nå registrert hos Finansinspektionen i Sverige og er tilgjengelig på Orklas hjemmesider, www.orkla.no. Tilbudsperioden er fra og med 2. mars 2005 til og med 22. mars 2005. Tilbudsprisen er SEK 187 pr. aksje. De øvrige vilkår for tilbudet fremgår av tilbudsdokumentet.