Ole Enger ansvarlig for Spesialmaterialer i Orkla

Med bakgrunn i Orklas kjøp av aksjene i Elkem vil det opprettes et forretningsområde under benevnelsen Spesialmaterialer - bestående av Elkem/Sapa og Borregaard. Ole Enger er utnevnt til leder for Spesialmaterialer.

Han vil fortsette som konsernsjef i Elkem, og vil tiltre som styreformann i Borregaard i tillegg til Sapa. Kåre Wetterberg fortsetter som VD for Sapa og Per Sørlie tilsvarende som adm. dir. for Borregaard.  Enger vil inngå i Orklas konsernledelse.
 
Spesialmaterialer får en omsetning på ca. 27 mrd NOK og om lag 14.000 ansatte.  Konstituert konsernsjef Dag J. Opedal og Ole Enger utarbeider for tiden planene for samordning mellom Orkla og Elkem.
 
Det vil startes opp et strategiarbeid i Orkla som skal vurdere de langsiktige vekst- og utviklingsalternativene for Spesialmaterialer. Arbeidet forventes fremlagt for konsernstyret i Orkla i løpet av første halvår 2006.