Ole Enger overtar som adm. direktør i Sapa og den planlagt sammenslåtte profilvirksomheten med Alcoa

Konserndirektør for Orklas virksomhet innen Spesialmaterialer, Ole Enger, overtar 15. februar som adm. direktør i Sapa. Han vil også gå inn som CEO i den sammenslåtte profilvirksomheten med Alcoa etter at selskapet formelt er etablert.

Enger fortsetter som medlem av Orklas konsernledelse, og vil representere Orkla i REC. Nåværende adm. direktør i Sapa, Lennart Evrell, fortsetter som viseadm.direktør i Sapa. Orklas konsernsjef Dag J. Opedal vil overta som styreleder i Sapa og den sammenslåtte virksomhet med Alcoa.
 
Orkla og Alcoa offentliggjorde 21.11.06 at partene planlegger å slå sammen sine virksomheter knyttet til aluminiumsprofiler. Det nye selskapet vil bli en ledende global aktør med en estimert omsetning på 26 mrd. NOK i 2006 og ca. 12.000 ansatte. Totalt får Sapa-gruppen en omsetning på over 30 mrd. NOK og ca. 15.000 ansatte.
 
- Sapa-gruppen står foran en spennende utviklingsfase. Vi ønsker å gjøre bruk av Ole Engers brede lederkompetanse, hans lange erfaring fra aluminumsbransjen og ikke minst hans samarbeid og gode relasjoner til Alcoa gjennom mer enn 15 år. Sammen vil Ole Enger og Lennart Evrell utgjøre et sterkt ledelsesteam, sier konsernsjef Dag J Opedal.
 
Sapa, som er et heleid selskap i Orkla-konsernet, utvikler, produserer og markedsfører foredlede profiler, profilbaserte byggesystemer og varmevekslerbånd i aluminium.
 
Sapa-gruppen består av virksomhetsområdene Heat Transfer og Building System (100% eid), og vil inkludere majoritetsandelen i det nye sammenslåtte selskapet med Alcoa innenfor aluminiumsprofiler.
 
 
Ref.:    
Konserndirektør Ole Enger - Telefon +47 911 38 223
Kommunikasjonsdirektør Ole Kristian Lunde  (Orkla) - Telefon: +47 22 54 44 31
Kommunikasjonsdirektør Gabriella Ekelund (Sapa) - Telefon +46 709 53 08 53