Omarbeidede historiske tall for 2011 og 2012

Vi viser til børsmelding av 24. oktober 2012 vedrørende regnskapsmessige konsekvenser for 3. kvartal.

Omarbeidede historiske tall for 2011 og 2012 er vedlagt.


Orkla ASA,
Oslo, 26. oktober 2012

Kontaktperson:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Telefon: +47 22 54 44 11 / +47 97 71 32 50

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12