Omarbeidede tall 2008 - Elkem Aluminium som ikke videreført virksomhet

Omarbeidede tall for resultatregnskap og kontantstrøm 2008 - Elkem Aluminium som ikke videreført virksomhet, er i dag lagt ut på Orklas hjemmeside www.orkla.no/ir

Klikk på lenken for å komme dirkete til regnearket:

http://hugin.info/111/R/1306624/300458.xls
 
 
Orkla ASA
Oslo, 21. april 2009
 
 
 
Referanse Orkla Investor Relations:
Rune Helland, Tel.: +47 977 13250
Siv Merethe S. Brekke, Tel.: +47 930 56093