Omsetningsvekst og god resultatfremgang i Orkla

Orklas driftsresultat (EBIT adj.) økte med 9 %, til 1.102 mill. kroner i 4. kvartal 2015. Resultat før skatt økte med 87 %, til 946 mill. kroner.

Driftsresultatet for Orklas merkevarevirksomhet ble 1.195 mill. kroner i kvartalet. Dette var en fremgang på 17 %. Spesielt Orkla Foods og Orkla Confectionery & Snacks bidro til resultatveksten. Fremgangen skyldtes positivt bidrag fra oppkjøpte selskaper, nylanseringer samt effekter fra interne forbedrings­prosjekter. Merkevarevirksomheten hadde i 4. kvartal driftsinntekter på 9.314 mill. kroner og en organisk omsetningsvekst på 4,1 %. 

- For syvende kvartal på rad har vi klart å oppnå organisk omsetningsvekst i markeder preget av sterk konkurranse. Samtlige forretningsområder hadde vekst. Jeg er også tilfreds med en valutajustert resultatfremgang for merkevarevirksomheten som er høyere enn vår langsiktige målsetting på 6-9 %. I tillegg har vi i 2015 gjort flere viktige oppkjøp som vil styrke vår virksomhet fremover, sier Orklas konsernsjef Peter A. Ruzicka.

Orklas kjøp av Cederroth ble i august godkjent av konkurransemyndighetene under forutsetning av at merkene Asan og Allévo ble solgt. I desember ble det inngått avtaler om salg av begge merker. Med kjøpet av Cederroth er Orkla blitt en av Nordens ledende leverandører av produkter innen personlig pleie, helse, sårpleie og vaskemidler.

Orkla inngikk i desember avtale om kjøp av matvareselskapet Hamé, som har en rekke sterke merkevarer i Tsjekkia, Slovakia og Romania. Oppkjøpet av Hamé gjør at Orkla dobler sin omsetning i Sentral-Europa. Avtalen er betinget av godkjennelse fra relevante konkurransemyndigheter.

Resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper (hovedsakelig Sapa og Jotun) var 89 mill. kroner i 4. kvartal, mot -252 mill. kroner i samme kvartal i 2014. Orklas andel av Sapas resultat utgjorde 17 mill. kroner i kvartalet. Jotun hadde omsetningsvekst i alle markedssegmenter, men rapportert resultat er påvirket av regnskapsmessige engangskostnader.

Lavere kraftpriser påvirker Hydro Power negativt, og driftsresultatet i 4. kvartal endte på 49 mill. kroner, mot 73 mill. kroner i tilsvarende periode i 2014.

Resultat pr. aksje (utvannet) økte i 4. kvartal fra -0,06 kroner til 0,73 kroner.

For året som helhet økte Orklas driftsinntekter med 12 %, til 33.198 mill. kroner. Driftsresultatet (EBIT adj.) økte i 2015 med 12 %, til 3.609 mill. kroner. Ved årsskiftet hadde konsernet 14.670 ansatte. Orklas styre foreslår å betale et utbytte på 2,50 kroner pr. aksje for regnskapsåret 2015.

Orkla ASA
Oslo, 11. februar 2016

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Mobil +47 983 66 334

Excel-ark med nøkkeltall er tilgjengelig på www.orkla.no

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12