Oppkjøp ga vekst for Orkla

Orklas driftsresultat (EBITA) ble 909 mill. kroner i 3. kvartal, mot 868 mill. kroner i tilsvarende periode i 2012. Orklas driftsinntekter var 8.443 mill. kroner i 3. kvartal, mot tilsvarende 7.193 mill. kroner i samme periode i 2012.

- Fremgangen skyldes i hovedsak oppkjøpte selskaper innen merkevareområdet, og kommer ikke som følge av organisk vekst. Isolert sett er jeg derfor ikke tilfreds med resultatet i kvartalet, men de interne endringsprosessene og integreringsarbeidet med Rieber & Søn går i henhold til planen, sier konsernsjef Åge Korsvold i Orkla.

Merkevarevirksomheten
Driftsresultatet i Orkla Foods ble i 3. kvartal 364 mill. kroner, mot 312 mill. kroner i tilsvarende periode i 2012. Orkla Foods Norge hadde resultatvekst i kvartalet. Hensyntatt resultateffekten fra kjøpet av Rieber var det imidlertid en resultatsvekkelse i kvartalet. Det var fortsatt god utvikling for virksomhetene i Sverige, Finland og Baltikum. Kostnadssynergier fra integrasjonen med Rieber & Søn bidro noe i kvartalet, og ytterligere effekter er ventet i 4. kvartal og i 2014.

Orkla Confectionery & Snacks hadde et driftsresultat i 3. kvartal på 185 mill. kroner, mot 212 mill. kroner i samme periode i 2012. Det er hard nordisk konkurranse fra andre merkevareselskaper og kjedenes egne merker. Et omfattende program for å skape lønnsom topplinjevekst og kostnads­reduksjoner er under utvikling. Det er målsatt at programmet skal bidra til å redusere kostnadene med 300 mill. kroner i løpet av de neste tre årene.

Orkla Home & Personal hadde et driftsresultat på 250 mill. kroner, mot 216 mill. kroner i tilsvarende periode i 2012. Oppkjøpet av Jordan bidro til resultatfremgangen. Integreringen av Jordan i Lilleborg har vært vellykket og ligger foran planen. Lilleborg (Norge) hadde resultatvekst og økte markedsandeler i flere sentrale kategorier. Det var også resultatfremgang for Pierre Robert Group og Orkla House Care.

Orkla International hadde et driftsresultat på -8 mill. kroner, mot tilsvarende -15 mill. kroner i 3. kvartal 2012. Orkla Brands Russia hadde fortsatt svak salgsutvikling i et russisk sjokolademarked preget av hard konkurranse fra multinasjonale selskaper. MTR Foods i India økte driftsinntektene med 18 % i 3. kvartal og hadde volumvekst innenfor kjernekategoriene krydder- og pulvermikser. Det var fremgang for selskapene i Østerrike og Polen, mens det var et krevende tsjekkisk marked preget av mange kampanjer og pressede marginer.

Orkla Food Ingredients (OFI) hadde et driftsresultat på 77 mill. kroner, mot tilsvarende 59 mill. kroner i 3. kvartal forrige år. Det var bredbasert resultatfremgang for OFIs skandinaviske salgs- og distribusjonsselskaper. Også i 3. kvartal var det sterk vekst for OFIs iskremingredienser. Innen mikser og bakehjelpemidler fortsatte fremgangen i Nederland, Norge og Portugal.

Øvrige virksomheter
Gränges, tidligere Sapa Heat Transfer, hadde i 3. kvartal et driftsresultat på 90 mill. kroner, mot 66 mill. kroner i tilsvarende periode i 2012. Den kinesiske virksomheten i Shanghai hadde fortsatt fremgang som følge av forbedringsprogrammer og et hjemmemarked i vekst. Også den svenske virksomheten i Finspång bidro positivt som følge av volumvekst og positive effekter fra forbedringsprogrammer.

Hydro Power hadde et driftsresultat på 42 mill. kroner, mot tilsvarende 45 mill. kroner i 3. kvartal 2012. Jotun, hvor Orkla har en eierandel på 42,5 %, har fortsatt styrket resultat.

Det ble i kvartalet avhendet aksjer og finansielle eiendeler for 168 mill. kroner. I 3. kvartal hadde konsernet en regnskapsmessig nettogevinst på 56 mill. kroner, mot tilsvarende 390 mill. kroner i tilsvarende periode i fjor. Ved utgangen av september er markedsverdien av aksjer og finansielle eiendeler 982 mill. kroner.

Sapa ble 1. september 2013 etablert som et 50/50 joint venture mellom Norsk Hydro og Orkla etter godkjennelse fra kinesiske konkurransemyndigheter. Orklas andel av Sapas nettoresultat for september var -35 mill. kroner. Etterspørselen etter ekstruderte aluminiumsprofiler i Nord-Amerika økte med 2 % i 3. kvartal 2013 sammenlignet med samme kvartal i 2012, mens det var en tilsvarende nedgang på 2 % i Europa.

Orklas resultat før skatt ble 681 mill. kroner i 3. kvartal, mot 1.191 mill. kroner i tilsvarende periode i 2012.

Orkla ASA
Oslo, 30. oktober 2013


Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Mobil +47 977 13 250


Excel-ark med nøkkeltall er tilgjengelig på
www.orkla.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12