Oppkjøp ga vekst for Orkla

Orklas driftsinntekter økte med 12,5 % i 4. kvartal. Bidrag fra Rieber & Søn ga omsetningsvekst for merkevarevirksomheten.

Orklas driftsinntekter var i 4. kvartal 9.478 mill. kroner, mot 8.421 mill. kroner i tilsvarende periode i 2012. Orklas driftsresultat (EBITA) ble 1.026 mill. kroner i 4. kvartal 2013, mot 1.117 mill. kroner i tilsvarende periode i 2012. Det negative avviket i driftsresultat skyldes gevinst fra salg av et eiendomsprosjekt i 2012. Driftsresultatet for merkevarevirksomheten var på nivå med sammenlignbart kvartal året før.

For året som helhet var driftsinntektene 33.045 mill. kroner, mot 29.896 mill. kroner i 2012. Driftsresultatet ble 3.163 mill. kroner i 2013, mot 3.359 mill. kroner i 2012.

For Orkla Brands Russia er markedssituasjonen krevende, og resultatet for denne virksomheten har blitt svekket over tid. I lys av dette er det iverksatt en prosess for å avhende dette selskapet.

Merkevarevirksomheten
Driftsresultatet i Orkla Foods ble i 4. kvartal 422 mill. kroner, mot 368 mill. kroner i tilsvarende periode i 2012. Selskapene i Sverige, Finland og Baltikum hadde både topplinje- og resultat­vekst. Kostnads­synergier fra integrasjonen av Rieber & Søn bidro positivt i kvartalet, og dette arbeidet går i henhold til plan. Ved årsskiftet var årstakten på kostnads­synergiene i overkant av 150 mill. kroner. Både Orkla Foods Norge og Orkla Foods Danmark har gjennomført en krevende integrasjonsprosess, og salgsutviklingen for disse selskapene var svakere enn i 2012.

Orkla Confectionery & Snacks hadde et driftsresultat i 4. kvartal på 234 mill. kroner, mot 255 mill. kroner i samme periode i 2012. I Danmark og Baltikum var det fremgang i kvartalet. I Sverige var både driftsinntekter og driftsresultat på nivå med 4. kvartal 2012. I Finland var det et krevende marked for kjeks og godterier, men fremgang for snacks. I Norge var det hard konkurranse innen snacks­kategorien og et svakere marked for kjeksprodukter. En rekke aktiviteter er påbegynt for å skape lønnsom topplinjevekst og kostnadsreduksjoner. Målet er å redusere kostnadene med ca. 300 mill. kroner de neste tre årene.

Orkla Home & Personal hadde et driftsresultat på 194 mill. kroner, mot 186 mill. kroner i tilsvarende periode i 2012. Integreringen av Jordan har vært vellykket og bidro til resultatfremgangen. Lilleborg hadde økt omsetning, god resultatfremgang og styrkede markedsandeler. Pierre Robert Group økte driftsinntektene, men på grunn av en mild vinter hadde selskapet svakere salg av ullprodukter.

Orkla International hadde et driftsresultat på 4 mill. kroner, mot tilsvarende 62 mill. kroner i samme periode i 2012. Orkla Brands Russia hadde i 4. kvartal et betydelig svakere driftsresultat enn i tilsvarende periode i 2012. MTR Foods økte driftsinntektene med 12 % i 4. kvartal og hadde volumvekst innenfor kryddermikser og vermicelli pasta. Felix Austria hadde omsetningsvekst, mens det var en stabil utvikling for Rieber Polska og tilbakegang for Vitana i Tsjekkia.

Orkla Food Ingredients (OFI) hadde et driftsresultat på 97 mill. kroner, mot tilsvarende 76 mill. kroner i tilsvarende periode i 2012. Fremgangen var bredbasert, og skyldtes både kjøpte virksomheter og organisk vekst. OFI hadde fremgang i Skandinavia, Baltikum og Sentral- og Øst-Europa.

Øvrige virksomheter
Gränges, tidligere Sapa Heat Transfer, hadde i 4. kvartal et driftsresultat på 78 mill. kroner, mot 74 mill. kroner i tilsvarende periode i 2012. Fremgangen skyldes volumøkning i leveransene til det kinesiske bilmarkedet og forbedringsprogram i den svenske virksomheten.

Hydro Power hadde et driftsresultat på 97 mill. kroner, mot tilsvarende 85 mill. kroner i 4. kvartal 2012.  

I 4. kvartal hadde Orkla Eiendom et negativt driftsresultat på 9 mill. kroner, mot tilsvarende positivt driftsresultat på 99 mill. kroner i samme periode året før. Ferdigstillelse og salg av leiligheter var hovedårsaken til det høye resultatbidraget i 4. kvartal 2012.

Det ble i kvartalet avhendet aksjer og finansielle eiendeler for 146 mill. kroner. Ved årsskiftet var markedsverdien av aksjer og finansielle eiendeler på 1.051 mill. kroner.

Sapa ble 1. september 2013 etablert som et 50/50 joint venture mellom Orkla og Norsk Hydro. 4. kvartal er et sesongmessig svakt kvartal for Sapa. Totalt volum for Sapa var noe høyere enn i tilsvarende periode i 2012. Den annonserte restruktureringen går som planlagt, og rapportert resultat var påvirket av regnskapsmessige nedskrivninger relatert til dette. Orklas andel av selskapets resultat etter skatt for 4. kvartal 2013 var -312 mill. kroner.

Jotun, hvor Orkla har en eierandel på 42,5 %, hadde vekst i alle segmenter unntatt skipsmaling.

Orklas resultat før skatt ble 569 mill. kroner i 4. kvartal, mot 624 mill. kroner i tilsvarende periode i 2012. Orkla foreslår å betale et utbytte på 2,50 kroner pr. aksje for regnskapsåret 2013.

Orkla ASA
Oslo, 6. februar 2014


Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Mobil +47 977 13 250


Excel-ark med nøkkeltall er tilgjengelig på
www.orkla.no
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12