Opsjoner erstatter kontantbonus i Orkla

Orkla ASA har en kontantbonusordning for ledere hvor verdien av bonusen er knyttet til kursutviklingen for Orkla-aksjen. Eventuell bonus under ordningen utbetales kontant som lønn. Bonusen kan normalt innløses tidligst 3 år etter tildeling og senest 6 år etter tildeling. Ca. 100 ledere omfattes av ordningen.

Styret i Orkla ASA har besluttet å erstatte vesentlige deler av kontantbonusordningen med en opsjonsordning, hvor den enkelte leder i fremtiden får rett til å kjøpe et antall Orkla-aksjer til en bestemt utøvelseskurs.  Ved opsjonsutøvelse har Orkla rett til alternativt å innløse opsjoner ved å utbetale et kontantbeløp som tilsvarer differansen mellom utøvelseskurs og aksjens sluttkurs på dagen utøvelse skjer.
 
Som følge av dette har Orkla ASA 13/11-03 tildelt 1.777.000 opsjoner som følger:
 
Antall
 Utøvelseskurs
Første utøvelsestidspunkt
Endelig utløpstidspunkt
 
 
 
 
 65000
157,00
13.11.03
15.12.05
208000
157,00
13.11.03
31.12.05
144000
160,00
13.11.03
13.11.06
646000
160,00
13.11.03
15.12.06
150000
163,00
01.03.04
15.12.07
75 000
195,80
06.03.04
06.03.07
294000
166,00
01.03.05
15.12.08
75 000
165,00
07.03.05
07.03.08
120000
165,00
05.07.05
05.07.08
 
 
Kontantbonuser knyttet til et tilsvarende antall underliggende aksjer er samtidig avviklet. Første utøvelsestidspunkt og endelig utløpstidspunkt på de tildelte opsjonene er de samme som for de avviklede kontantbonusene.
 
Orklas beholdning av egne aksjer er 7.921.283 aksjer. Orkla har videre samlet utstedt 1.777.000 opsjoner. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til gjenværende del av kontantbonusordningen.