Opsjonsinnløsning og utstedelse av nye opsjoner

Orkla innløste den 15. august 2008, under sitt opsjonsprogram for ledere 15 000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 40,14 kroner.
 
I tråd med Generalforsamlingens vedtak 24. april 2008 er det i dag også utstedt 35 000 opsjoner til ledende ansatte og nøkkelpersoner. Opsjonene har innløsningskurs 78,10 kroner med 6 års løpetid, og er utøvbar i de siste 3 årene.
 
Av disse, har primærinnsider og Chief Risk Officer i Orkla, Jan Thomsen, mottatt 10 000 opsjoner. Etter denne transaksjonen eier Thomsen og nærstående 60.000 opsjoner og 30.828 aksjer i Orkla ASA.
 
Samlet utstedte opsjoner etter dette er 10 837 170. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 1 400 000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 676 500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
Orkla eier 21 732 390 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 15. august 2008
 
Kontakter:
Rune Helland, SVP Investor Relations, Tel: +4722544411
Lars Røsæg, Investor Relations, Tel: +4722544426