Opsjonstildeling

I tråd med Generalforsamlingens vedtak 23. april 2009 er det i dag utstedt 6 525 000 opsjoner til ledende ansatte og nøkkelpersoner. I henhold til Orklas opsjonsreglement settes kurs til 10 % over sluttkurs dagen etter offentliggjøring av resultatene for 1.kvartal. Dette medfører en innløsningskurs på kr 52,36. Opsjonene har 6 års løpetid, og er utøvbar i de siste 3 årene.

Liste over primærinnsidere som berøres av transaksjonen følger vedlagt.

Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter disse transaksjonene
16 936 000 opsjoner, i tillegg til gjenværende del av kontantbonusordningen på 134 000 syntetiske opsjoner (kontantbonus). Orkla har en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 900 000 underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.

Orkla eier 11 917 004 egne aksjer.
 

Orkla ASA,
Oslo, 22. mai 2009

Kontakt:
Ole Kristian Lunde, Kommunikasjonsdirektør, Tel: +47 909 43135