Opsjonstildeling

På generalforsamlingen 27. april 2006 holdt styrets leder en orientering om retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte og konsernets incentivprogrammer.

Det ble lagt til grunn at det fram til generalforsamlingen i 2007 ikke ville bli utstedt opsjoner ut over den rammen som styret vedtok i 2005. Styret vurderer for tiden ulike alternativer til langsiktig incentivordning, herunder en opsjonsordning med enkelte endringer i regelverket. Generalforsamlingen 19. april 2007 vil få fremlagt styrets vurderinger og forslag til langsiktig incentivordning.
 
For å innfri tidligere inngåtte avtaler med ledende ansatte og i den forbindelse avslutte eksisterende opsjonsordning, er det i dag utstedt 352 900 opsjoner innenfor rammen for opsjonstildelinger som styret vedtok i 2005 og tidligere. Opsjonene har innløsningskurs 469,70 kroner med 6 års løpetid, og er utøvbar i de siste 3.
 
Vedlagt: Opsjonstildeling
 
Etter transaksjonene er samlet utstedte opsjoner 1 922 936 og 184 900 kontantbonus.
Orkla eier 2 309 759 egne aksjer.
 
 
 
Referanse:
Siv M. Skorpen Brekke, Orkla Investor Relations - Tel.: +47 2254 4455