Organisasjonsendring i Orkla

Konserndirektør for Konsernutvikling og M&A, Svein Tore Holsether, vil fra dags dato også overta ansvaret for enhetene Investeringsporteføljen (Aksjeporteføljen) og Orkla Eiendom.

Investeringsporteføljen (Aksjeporteføljen) vil også fremover spille en sentral rolle i Orklas strategi, gjennom sitt todelte mål om å generere meravkastning sammenholdt med relevante benchmarks, samt å utvikle industrielle opsjoner for konsernet.


Orkla ASA
Oslo, 29. mars 2011

Kontakter:
Johan Chr. Hovland
direktør Kommunikasjon og samfunnskontakt, Orkla ASA
Tel.: +47 91 76 34 91

Rune Helland
direktør Orkla Investor Relations
Tel.: +47 22 544411

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12