Organisasjonsendring i Orklas investeringsområde

21.02.2003: For å forenkle rapporteringsstrukturen overtar Anders Berggren fra 1. mars 2003 ansvaret for hele Orklas investeringsvirksomhet, og får tittelen investeringsdirektør.

Han vil som tidligere rapportere til konsernsjef Finn Jebsen.
 
Ola Uhre vil fortsatt ha ansvaret for utenlandsporteføljen og investeringsvirksomhetens kontor i Sveits, og vil rapportere til Anders Berggren.