Organisasjonsendring i Orklas merkevareområde

12.11.2001: Torkild Nordberg (44) overtar fra nyttår etter John Jørgensen som administrerende direktør for Orkla Brands. Han vil også bli foreslått som ny administrerende direktør i Lilleborg AS.

John M. Jørgensen (61) tiltrer fra 1. januar 2002 en stilling som direktør i Orkla ASA. Hans arbeidsfelt vil være knyttet til merkevareområdet, med konsernmessig fagansvar for marketing og salg. Jørgensen vil lede Orklas marketing- og salgsfora, og får oppfølgingsansvar mot Merkvareskolen og Selgerlederskolen.

Han vil videre koordinere Orklas kontakt med de nordiske handelskjedene. Jørgensen vil være styremedlem i ulike Orkla-selskaper i Norden, samt inngå i det nyopprettede styre for kompetanseutvikling i Orkla. Han vil også bidra i forretningsutvikling innenfor merkevareområdet.

Torkild Nordberg er siviløkonom fra NHH, og har innehatt ulike stillinger innenfor Lilleborg; herunder som direktør for hygiene/kosmetikk, leder av storforbrukerdivisjonen Liva, samt for tiden som direktør for Lilleborg Dagligvarer.

Orkla Brands består i tillegg til Lilleborg av selskapene Nidar, Gøteborg Kex, Sætre, Peter Møller, Freds og La Mote, samt Orklas eierandel i snacks-virksomheten Chips Scandinavian Company.

Nordberg beholder inntil videre det operative ansvaret for Lilleborg Dagligvarer.

Nordberg og Jørgensen vil i sine nye funksjoner rapportere til administrerende direktør Dag J. Opedal i Orkla ASA.