Organisasjonsendring Orkla foods

17.02.2003: Orkla Foods' organisasjon endres fra 3. mars for å styrke det strategiske fokus og legge til rette for videre vekst. Virksomheten blir organisert i tre hovedområder; Nordic, International og Ingredients.

Dag J. Opedal overtar fra samme dato som adm.dir i Orkla Foods. Han fortsetter som tidligere i Orklas hovedledelse med konsernansvar for Orkla Foods, Orkla Brands og Bakers.
 
Håkon Chr. Andersen trer inn som adm.dir for et utvidet Orkla Foods International. Denne enheten vil fremover også overta ansvaret for å utvikle forretningsmuligheter for Orkla Brands utenfor Norden.
 
Orklas konsernsjef Finn Jebsen blir ny styreformann i Orkla Foods.