Organisasjonsendring Orklas finansavdeling

16.02.2006: For å styrke konsernet samlede finansfunksjon vil Elkems finansavdeling organisatorisk slås sammen med Orklas finansavdeling.

Dette vil bidra til bedre utnyttelse av felles ressurser og ikke minst gi et godt grunnlag for kompetanseutvikling og kontinuerlig forbedringsarbeid innenfor funksjonen fremover.  Konsernets ekspansjon og utvikling vil stille økende krav til den sentrale finansfunksjonen både når det gjelder å bidra til effektive systemer og rutiner for å støtte den operative driften i de ulike virksomhetene, men ikke minst som rådgiver og bidragsyter i strukturprosjekter fremover.
 
I den sammenslåtte avdelingen vil Jan Arne Bergseth (38), som i dag, ha ansvaret for konsernets treasury funksjon, mens Arvid Østbø (37) fortsetter som ansvarlig for konsernets eksterne finansiering. Geir Solli (44) utnevnes samtidig til Finansdirektør og leder for den felles avdelingen. Geir vil ha et spesielt ansvar for samordning og integrering av de 2 avdelingene, samt strategi- og kompetanseutvikling fremover. Geir Solli er utdannet siviløkonom og MBA og kommer fra stillingen som leder for Elkems finansavdeling. Han har tidligere bl.a. jobbet med forretningsutvikling i Elkem og hatt sentrale stillinger innenfor finansfunksjonen i Kværnerkonsernet både i Norge, USA og UK. Geir vil rapportere til CFO Terje Andersen.
 
Endringene skjer formelt med virkning fra 1. mars d.å., men den praktiske integreringen vil ta noe lenger tid.