ORK - Amortisering av egne aksjer

Orklas generalforsamling vedtok den 02.05.2002 å nedsette selskapets aksjekapital med 18.404.187,50 kr ved å innløse (amortisere) 2.944.670 aksjer eiet av Orkla ASA.

Innløsningen er nå gjennomført, og antall aksjer i selskapet er dermed redusert fra 219.246.336 til 216.301.666. Aksjekapitalen er nedsatt fra kr 1.370.289.600 til kr 1.351.885.412,50.
 
Orkla eier etter dette 6.844.232 egne aksjer.
 
Enclosed to www.ose.no is an English version.