ORK - BBH kjøper sitt åttende bryggeri i Russland

28.01.02: Baltic Beverages Holding AB (BBH) har inngått avtale med hovedaksjonærene i Voronezh Brewery om å erverve 70% av selskapet gjennom en rettet emisjon.

Etter dette oppkjøpet er BBHs andel av det russiske ølmarkedet ca. 32%.

Voronezh Brewery ligger i byen Voronezh i den sørlige del av Russland, ca. 500 km sør for Moskva. Bryggeriet har en årskapasitet på 73 millioner liter øl og er det ledende bryggeriet i regionen. Med dette oppkjøpet forsterker BBH ytterligere sin posisjon i de viktigste befolkningssentre i Russland samtidig som den logistiske effektiviteten forbedres.

Oppkjøpet må godkjennes av russiske konkurransemyndigheter. Teknisk modernisering av bryggeriet vil starte umiddelbart etter at slik godkjennelse har funnet sted. Første del av moderniseringsprogrammet innebærer investeringer beregnet til NOK 150 millioner (USD 17 millioner).

BBH eies 50/50 av Hartwall og Carlsberg Breweries. Orkla eier 40% av Carlsberg Breweries. BBHs salgsvolum i fjor var 18,3 millioner hektoliter, og omsetningen var NOK 5,2 milliarder (100% tall). Selskapet har over 10.000 ansatte.