ORK - BBH selger Kalnapilis til Bryggerigruppen

08.10.2001: Det vises også til børsmelding datert 21.02.2001 om samme tema.

Kalnapilis selges til Bryggerigruppen
Baltic Beverages Holding (BBH) selger sin 87% eierandel i det litauiske bryggeriet Kalnapilis til danske Bryggerigruppen for 135,1 millioner LTL, tilsvarende 297 millioner NOK. Kalnapilis hadde i fjor en markedsandel i Litauen på 18%. Kalnapilis selges fordi de litauiske konkurransemyndigheter godkjente etableringen av Carlsberg Breweries på betingelse av at et av de tre bryggerier eid av BBH og Carlsberg Breweries ble solgt. Salget må godkjennes av de litauiske konkurransemyndigheter.

De litauiske bryggeriene Svyturus og Utenos Alus fusjoneres
Etter salget av Kalnapilis vil Svyturys, eid av Carlsberg Breweries, fusjoneres med det BBH-eide bryggeriet Utenos Alus. Fusjonen må godkjennes av de litauiske konkurransemyndigheter.

De to selskapene forventes fusjonert i begynnelsen av neste år under navnet Svyturio-Utenos Alus. Thomas Kucinskas vil bli administrerende direktør for det fusjonerte selskapet. Svyturys og Utenos Alus hadde i fjor markedsandeler i Litauen på henholdsvis 26% og 20%.

Det litauiske ølmarked
Det litauiske ølmarkedet har vokst betydelig i de seneste årene, og per capita forbruket er nå 59 liter. Økningen i ølforbruk skyldes Litauens økonomiske vekst samt generelt forbedret produktkvalitet. Litauen er fremdeles et vekstmarked, og i de kommende fem år forventes ølforbruket å stige med 5-7% per år.

Det er fem større bryggerier i Litauen: Svyturys, Utenos Alus, Kalnapilis, det finskeide Ragutis og Vilniaus Tauras, som allerede eies av Bryggerigruppen. De fem bryggeriene har til sammen ca. 83% markedsandel, og resten dekkes av 25 mindre bryggerier.

Annet
BBH eies 50% av det finske bryggeriet Hartwall og 50% av Carlsberg Breweries, som igjen eies 60% av Carlsberg A/S og 40% av Orkla.