ORK - Carlsberg Asia øker eierandel i Hite-bryggeriet i Sør-Korea

21.01.02:Carlsberg Asia Ltd. kjøper 8,4% av aksjekapitalen i Hite Brewery Co. Ltd. for ca. USD 68 mill. øker dermed sin eierandel i Sør-Koreas største bryggeri.

Kjøpet styrker både Carlsberg Asias posisjon som en av Asias største bryggerigrupper og samarbeidet med Park-familien. Park-familien har kontrollert selskapet siden det ble etablert i 1933.

Samlet kontrolleres nå vel 25% av Hites aksjekapital. Hite konsolideres som et tilknyttet selskap fra januar 2002.

Kjøpet er et ledd i Carlsberg Breweries strategi om å styrke sin posisjon i Asia via joint venture-selskapet Carlsberg Asia. Carlsberg Asia er under etablering og eies 50/50 av Carlsberg Breweries og Chang Beverages.

Hite-bryggeriet
Hite er i dag Sør-Koreas største bryggeri med en markedsandel på 54%. Selskapets inntjening har hatt en svært positiv utvikling siden den økonomiske krisen i Asia i 1997/98, og den koreanske ledelsen har derved sikret Hites posisjon som landets drikkevareselskap med størst inntjening. Produksjonen på selskapets tre moderne bryggerier var i 2001 ca. 9,5 mill. hl øl.


På www.ose.no er meldingen inkludert hovedtall for Hite-bryggeriet.

Enclosed to www.ose.no is an English version of this notification included key figures for Hite brewery.