ORK - Carlsberg Breweries kan øke eierskap i Polen

8. mai: Det polske børsråd har den 8. mai godkjent Carlsberg Breweries' søknad om tillatelse til å øke eierskapet i Okocimskie Zaklady Piwowarskie (Okocim) til over 50%.