ORK - CB byr på Okocim, Polen

Carlsberg Breweries har i dag lagt inn offentlig kjøpstilbud på 49,99% av alle aksjer i Okocimskie Zaklady Piwowarskie ('Okocim'), dvs. samtlige aksjer som Carlsberg Breweries ennå ikke eier. Okocim er et av Polens førende bryggerier, og er notert på Warszawa-børsen. Carlsberg Breweries tilbyr PLN 16,25 per aksje, hvilket gir en verdi av den totale aksjebeholdning i Okocim på 357,5 mill. PLN (ca. 822 mill. NOK). Prisen er en merpris på 36,1% i forhold til den gjennomsnittlige pris de seneste seks måneder før dagen for det offentlige købstilbud, samt en merpris på 30,5% i forhold til prisen etter børsslutt den 7. mai 2001.

Den 8. mai 2001 godkjente det polske børsråd Carlsberg Breweries' søknad om tillatelse til å overstige 50% eierandel i Okocim. Den 16. mai 2001 kjøpte Carlsberg Breweries ytterligere 1,1% aksjer i selskapet, og eier dermed 50,01% av aksjekapitalen i Okocim.

Ettersom Okocim er notert på Warszawa-børsen og Carlsberg Breweries nå eier over 50% av aksjekapitalen, krever polsk lovgivning at Carlsberg Breweries skal gi offentlig kjøpstilbud på de resterende aksjer i Okocim.

Carlsberg Breweries har ikke planer om å eie mer enn 75% av Okocims stemmeberettigede aksjer og har ikke planer om å de-liste Okocim fra Warszawa-børsen før i år 2005.

Carlsberg Breweries har været aksjonær i Okocim siden 1996 med en eierandel på opprinnelig 31,8%, som suksessivt er øket til 50,01% den 16. mai 2001. Carlsberg Breweries har økt sin eierandel i Okocim for å forbedre mulighetene for å gjennomføre strategiske planer for utviklingen av Okocim. Carlsberg Breweries ønsker å styrke Okocims posisjon som et av landets førende bryggerier.