ORK - CB i Italia og Litauen

07.01.2002: 1) Carlsberg Breweries blir 100% eier av Carlsberg Italia
2) Bryggeriene Svyturys og Utenos Alus i Litauen fusjonert

1) Carlsberg Breweries blir 100% eier av Carlsberg Italia
Carlsberg Breweries A/S har kjøpt de resterende 25% av Carlsberg Italia S.p.A., og eier nå Carlsberg Italia 100%. I 1982 kjøpte Carlsberg 50% av aksjekapitalen og økte i 1997 sin andel til 75%.

Carlsberg Italias nettoomsetning i år 2000 var ca. DKK 1,7 milliarder. Selskapet har i alt 800 ansatte og to bryggerier, et i Varese nord for Milano samt et i Ceccano utenfor Roma. Carlsbergs investering i 1982 var en naturlig følge av flere års samarbeid om import og lisensproduksjon av Carlsbergs merker, og Carlsberg har gjennom lange perioder hatt medarbeidere på en rekke nøkkelposter hos Carlsberg Italia innenfor produksjon og markedsføring av Carlsbergs merker.

Det samlede salgsvolum i år 2000 var 2,8 millioner hl, hvorav øl utgjorde 1,6 millioner hl og leskedrikker 1,2 millioner hl. Selskapet brygger og selger Carlsberg og Tuborg samt to lokale merker Splügen og Poretti. Den samlede andel av ølmarkedet er ca. 13%.

Carlsberg Italia har i de seneste år overtatt over 30 lokale distribusjonsfirmaer og kjøpt andeler i ytterligere 15 distributører - en strategi selskapet vil fortsette.

2) Bryggeriene Svyturys og Utenos Alus i Litauen fusjonert
Litauens to førende bryggerier Svyturys og Utenos Alus er nå fusjonert under navnet Svyturys Utenos Alus. Carlsberg Breweries A/S er majoritetseier av Svyturys, og Utenos Alus eies av Baltic Beverages Holding AB (BBH).

BBH eier 44% av aksjene i det nye selskapet, Carlsberg Breweries 32% og European Bank for Reconstruction and Development samt det danske investeringsfondet IØ 11% hver av Svyturys Utenos Alus. De resterende 2% eies av lokale investorer. BBH har driftsansvaret for Svyturys Utenos Alus og kan derfor konsolidere selskapet fullt ut.

Med en markedsandel på 44% er Svyturys Utenos Alus det ledende bryggeriet i Litauen, og selskapet har bryggerier i henholdsvis Utena og Klaipeda.

Fusjonen forventes å innebære store synergi- og effektivitetsfordeler innenfor produksjon, salg og administrasjon, og fremfor alt styrker BBH sin markedsposisjon takket være de to sterke varemerkene Svyturys og Utenos.