ORK - CB inntar sterk posisjon i Polen

09.08.2001: Carlsberg Breweries har gjennom sitt polske datterselskap Okocim, som er notert på Warsawa-børsen, inngått avtale om å kjøpe to polske bryggerier; Bosman og Kasztelan.

Begge bryggerier var tidligere eid av det tyske bryggeriet Bitburger. Carlsberg Breweries har videre kjøpt en kontrollerende andel av bryggeriet Piast fra det nederlandske holding-selskapet Dyland. Oppkjøpet av Piast vil tre i kraft fra og med 15.08.2001.

Planen er å fusjonere de oppkjøpte bryggeriene med Okocim, under ledelse av den nåværende CEO i Okocim, og endre navnet på selskapet til Carlsberg Okocim for å markere starten for et nytt, sterkt polsk selskap. Årlige synergier etter fusjonen er estimert til drøyt 60 millioner PLN (ca. 130 millioner NOK), og målet er å oppnå en driftsmargin før goodwill-avskrivninger på ca. 10% i 2003.

Etter fullførte oppkjøp og fusjonsprosess vil Carlsberg Okocim ha følgende aksjonærstruktur med Carlsberg Breweries som kontrollerende aksjonær:
- Carlsberg Breweries 67%
- Bitburger 18%
- Minoritetsaksjonærer 15%

Oppkjøpene og fusjonen må godkjennes av polske myndigheter, og den nye planlagte strukturen til Carlsberg Okocim må godkjennes av Okocims bedriftsforsamling.

Carlsberg Okocim nr. 3 i Polen
Carlsberg Okocim vil innta posisjonen som den tredje største bryggerigruppen i Polen med en total produksjon på 4 millioner HL (hektoliter) øl. Det polske markedet er blant de raskest voksende i Europa med en gjennomsnittlig årlig vekstrate på 9,3% i perioden 1993-200. Totalt ølkonsum på 24 millioner HL gjør Polen til det 11. største ølmarkedet i verden.

Bosman- og Kasztelan-bryggerien har en samlet markedsandel på 5,4% (1. halvår 2001), Piasts andel er 3,1% som sammen med Okocims andel på 7,2% gir Carlsberg Okocim en markedsandel for øl på ca. 16%.

Oppkjøpene gir Carlsberg Okocim kritisk masse i det polske markedet, og muliggjør dermed etablering av et effektivt nasjonalt distribusjons- og salgsapparat, samt introduksjon av en ny merkevarestrategi som posisjonerer Carlsberg som det internasjonale premium-merket, og Okocim som det nasjonale merket supplert med sterke regionale merker.