ORK + Dagens Næringslivs oppslag 9.5.98

ORK + Dagens Næringslivs oppslag 9.5.98

Orkla vil presisere at børsmelding av 7.5.98 kun omtaler resultatsvekkelse for den nordiske merkevarevirksomheten i 1. tertial 1998. Orkla har per idag ikke grunnlag for å kommentere resultatutviklingen for 1998 som helhet. Adm.dir. Finn Jebsen er således ikke korrekt gjengitt i Dagens Næringslivs oppslag 9.5.98.