ORK - Flaggemelding Elkem

Orklas Investeringsvirksomhet har i dag, den 30. april 2001, kjøpt 3.035.995 aksjer i Elkem ASA. Aksjene er kjøpt til en kurs på kr 171,10 per aksje. Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 15.510.862 aksjer i Elkem hvilket representerer en eierandel på 31,5%.

Med vennlig hilsen
for Orkla ASA
Anders Berggren