ORK - Flaggemelding Enitel

Flaggemelding
Orklas Investeringsvirksomhet er i dag meddelt tegningsresultatet for emisjonen i Enitel. Gjennom tegning er Orkla tildelt 1.500.000 aksjer. I tillegg er Orkla i dag meddelt en forpliktelse til å tegne ytterligere 973.218 aksjer i selskapet som følge av sin deltakelse i garantikonsortiet. Tegningskurs er NOK 40. Etter tegning og tildeling vil Orkla eie 3.674.018 aksjer i selskapet, tilsvarende 9,517 % av aksjekapital og stemmer i selskapet.

Orkla har i dag også mottatt tegningsretter tilsvarende 827.976 aksjer i selskapet som kan utøves i perioden 15 april til 30 april 2002 til konverteringskurs NOK 45. Orkla eide fra før tegningsretter tilsvarende 31.530 aksjer i selskapet som kan utøves frem til 26. oktober 2004 til konverteringskurs NOK 188,50. De 859.506 tegningsretter utgjør 2,226% av aksjekapital og stemmer i selskapet, beregnet med utgangspunkt i dagens aksjekapital. Dersom tegningsrettene utøves, kan Orkla således oppnå en samlet andel på 11,743% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet, beregnet med utgangspunkt i dagens aksjekapital.