ORK - Fremtidig produksjonsstruktur i Carlsberg Sverige

Carlsberg Sverige har besluttet å innlede forhandlinger med de faglige organisasjoner i Carlsberg Sverige AB om å avvikle produksjonen og lageret på bryggeriet i Gøteborg.

En grundig undersøkelse av produksjonsstrukturen som er gjennomført i de siste par måneder viser at det vil være økonomisk korrekt for Carlsberg Sverige AB å konsentrere produksjonen av øl og brus på sine to bryggerier i Stockholm og Falkenberg. Virksomheten ved Ramløsa i Helsingborg blir ikke berørt av beslutningen.

Ambisjonen er at forhandlingene skal være avsluttet senest i august i år og at produksjonen ved bryggeriet i Gøteborg skal være helt avviklet pr. april 2002 og lageret i Gøteborg pr. oktober 2002.

Som følge av dette regner man med at ca. 280 av Gøteborgs ca. 440 medarbeidere vil bli oppsagt. Herav vil ca. 100 bli tilbudt arbeid i Falkenberg og Stockholm. Et omfattende aktivitetsprogram vil bli iverksatt for å hjelpe de resterende medarbeidere med å finne nytt arbeid.

Bakgrunnen for beslutningen om å avvikle produksjonen på et av virksomhetens tre bryggerier er den store overkapasitet i den svenske bryggeriindustrien. Det totale ølsalg i Sverige er redusert med ca. 15% siden 1994, primært på grunn av stigende legal og illegal privatimport av øl fra grenseland med vesentlig lavere ølavgifter, som vurderes til ca. 1,2 mill. hl årlig. Det er ca. dobbelt så mye øl som årlig produseres ved bryggeriet i Gøteborg.

Samtidig har Carlsberg Sverige etter sammenslåing av Falcon og Pripps to bryggerier på vestkysten.