ORK - Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA avholdes i Festiviteten, Sandesundsveien 2, Sarpsborg, torsdag 2. mai 2002 kl. 1500. Innkallingen sendes alle aksjonærer sammen med årsrapport i uke 15.

Aksjen vil handles eksklusive utbytte fra 3. mai 2002.

Vedlagt på www.ose.no følger innkallingen.

Enclosed to www.ose.no is an English version of this notification.