ORK - Kjemi kjøper Atisholz

04.09.2002: Orklas kjemiområde Borregaard kjøper det sveitsiske celluloseselskapet Atisholz for 130 millioner CHF (ca. 650 millioner NOK) på gjeldsfri basis.

Kjøpet er et ledd i Borregaards strategi for en sterkere konsentrasjon av virksomheten innen globale nisjer, og finansieres over tid gjennom avhendelse av øvrig virksomhet.
 
Bokført verdi av de oppkjøpte aktiva er ca. 50 millioner CHF (250 millioner NOK) høyere enn kjøpesummen. Atisholz har 350 ansatte og hadde i 2001 en omsetning på 125 millioner CHF (625 millioner NOK). For inneværende år forventes ikke oppkjøpet å få vesentlig effekt på Borregaards driftsresultat. Det ventes økt omsetning og positivt bidrag til Borregaards nettoresultat i takt med at cellulosevirksomheten spesialiseres ytterligere.
 
Atisholz har en cellulosefabrikk med en årskapasitet på ca. 135.000 tonn i kantonen Solothurn i Sveits. Anlegget har høy teknisk standard og det er de senere årene gjennomført betydelige investeringer som gjør fabrikken velegnet for fremtidig produksjon av spesialcellulose. Videre produserer selskapet også etanol, ligninråstoff og gjærprodukter med tømmer som råvare. Et slikt integrert forretningskonsept vil bidra til økt verdiskapning og mer stabil resultatutvikling over tid.
 
Kjøpet vil styrke Borregaards muligheter til å betjene stadig større globale kunder innen spesialcellulose. Økt spesialisering og globale markedsposisjoner gir Borregaard en god plattform for videre vekst innen disse områdene. Den senere tids salg av virksomheter som Kemetyl, Fredrikstad Blikk- og Metallvarefabrikk og flere småkraftverk bidrar til en omfordeling og konsentrasjon av ressursene. Borregaard vil dermed over tid fremstå som et mer enhetlig og fokusert selskap.
 
Endelig overtakelse vil ventelig skje i løpet av høsten etter oppfyllelse av avtalemessige forutsetninger som omfatter godkjennelse fra myndigheter og endelig due diligence.