ORK - Korreksjonsmelding egne aksjer

30. april: Det vises til børsmelding datert 23.11.2000 om salg av 175.200 egne aksjer til ansatte til rabattert kurs 140,80 kr, som medførte at Orklas beholdning av egne aksjer ble 7.682.989 (inkl. 80% av aksjene i Oktav Invest).

Ved dette salget fikk en ansatt overført 40 aksjer flere enn bestilt. Disse aksjene har i dag blitt tilbakeført til Orklas beholdning av egne aksjer, slik at Orklas beholdning etter denne transaksjonen er 7.683.029 aksjer (inkl. 80% av aksjene i Oktav Invest).