ORK - Meldepliktig handel

21.09.2001:Aksjonærene i Oktav Invest AS har på generalforsamling den 20.09.2001 besluttet å fisjonere selskapet, som ved fisjonen var eid 80% av Orkla ASA, 10% av Bergesen d.y. ASA og 10% av Jens P. Heyerdahl d.y. Oktav Invest eier før fisjonen 5.025.696 aksjer i Orkla ASA.

Minoritetsaksjonærenes eierandel i Oktav Invest fisjoneres ut i to nystiftede selskaper som blir heleid av hver av minoritetsaksjonærene. Oktav Invest vil etter fisjonen bestå som et heleid datterselskap av Orkla ASA. Alle gjeldsforpliktelser blir liggende i Oktav Invest etter fisjonen. Det innebærer at totalt 601.316 Orkla-aksjer vil bli overført til minoritetsaksjonærenes nystiftede selskaper. Fisjonen gjennomføres slik at den enkelte aksjonær mottar nettoverdier (aksjer) tilsvarende sine eierandeler i Oktav Invest. Med utgangspunkt i aksjonæravtalen ble partene enige om å basere transaksjonen på gjennomsnittskurs for Orkla-aksjen i uke 36 i år 2001, som var 162,70 kr. Transaksjonskursen har i praksis liten betydning for fordelingen av aksjene.

Gjennom fisjonen etableres en enklere selskapsstruktur under Orkla ASA.

Orkla ASA og dets datterselskaper vil etter at transaksjonen er gjennomført eie 8.086.852 egne aksjer. Fisjonen forutsettes gjennomført innen utgangen av året.