ORK - Meldepliktig handel

19.09.2001: Tom Ruud, styreformann i Orkla ASA, har den 18.09.2001 kjøpt 1000 aksjer i Orkla ASA til kurs 146 kr.

Total beholdning etter kjøp er 1000 aksjer.