ORK - Meldepliktig handel

5. juli 2002: Christen Sveaas' heleide selskap Kistefos AS har, i dag, 5. juli 02 kjøpt 1.339.000 aksjer i Orkla ASA fra Christen Sveaas til kurs NOK 150,- og samtidig videresolgt aksjene i derivatmarkedet til kurs NOK 150,- med tilbakekjøpsplikt.

Antall aksjer i Orkla ASA kontrollert av Christen Sveaas er uforandret; 19.600.777, tilsvarende 8,94% av antall utstedte aksjer.
 
Ref.: Ole Kristian Lunde, 22 54 44 31