ORK - Meldepliktig handel

02.01.2002: Orklas Investeringsvirksomhet har den 2. januar 2002 kjøpt 13.546 aksjer i Elkem ASA.

Aksjene er kjøpt til kurs kr. 149,99 per aksje. Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 15.859.397 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 32,2%.