ORK - Meldepliktig handel

13.12.2001: Orklas Investeringsvirksomhet har den 13. desember 2001, kjøpt 22.150 aksjer i Elkem ASA.

Aksjene er kjøpt til kurs kr. 149,- per aksje. Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 15.721.501 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 31,9%.