ORK - Meldepliktig handel

21.09.2001: Orkla ASA har i dag den 21.09.2001 kjøpt 500.000 egne aksjer gjennom megler til kurs kr 135,09.

Orklas beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 8.183.029 inkludert 80% av Oktav Invests aksjer. Når Oktav Invest er formelt fisjonert (se børsmelding datert 21.09.2001), vil Orklas beholdning av egne aksjer være 8.586.852 aksjer.