ORK - Meldepliktig handel egne aksjer

10.06.2002: Orkla ASA har den 07.06.2002 kjøpt 150.000 egne aksjer gjennom megler til kurs kr 151,81.

Orklas beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 9.438.902 aksjer.
Generalforsamlingen vedtok i mai å amortisere 2.944.670 egne aksjer, og amortiseringen antas gjennomført i august (og er således ikke reflektert i ovenstående.)