ORK - Meldepliktig handel egne aksjer

06.06.2002: Orkla ASA har den 05.06.2002 kjøpt 180.000 egne aksjer gjennom megler til kurs kr 152,93. Orklas beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 9.288.902 aksjer.

Generalforsamlingen vedtok i mai å amortisere 2.944.670 egne aksjer, og amortiseringen antas gjennomført i august (og er således ikke reflektert i ovenstående.)