ORK - Meldepliktig handel egne aksjer

05.04.2002: Orkla ASA har den 04.04.2002 kjøpt 250.000 egne aksjer gjennom megler til kurs kr 157,37.

Orklas beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 9.108.902 aksjer.