ORK - Meldepliktig handel egne aksjer

08.03.2002: Orkla ASA har den 07.03.2002 kjøpt 32.150 egne aksjer gjennom megler til kurs kr 153,00.

Orklas beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 8.758.902 aksjer.